Το ιατρείο μας παραμένει ανοικτό, τηρώντας τους παρακάτω κανόνες για την ασφαλή λειτουργία κατά το πρώτο διάστημα αυτής της φάσης της πανδημίας COVID-19:

  • Η επίσκεψη στο ιατρείο πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού

  • Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για τους ασθενείς, αλλά και για την ιατρό και το προσωπικό του ιατρείου

  • Πρέπει να γίνεται χρήση απολυμαντικού διαλύματος ή gel χεριών κατά την είσοδο. Επίσης στην είσοδο παρέχονται μάσκες μιας χρήσης και ποδονάρια

  • Σε περίπτωση που ο ασθενής προσέλθει με γάντια, αυτά θα πρέπει να απορρίπτονται στον ειδικό κάδο απορριμάτων που βρίσκεται στην είσοδο.

  • Ο ασθενής ιδανικά προσέρχεται χωρίς συνοδό/ σε περίπτωση ανάγκης (παιδί- ηλικιωμένος) προτείνεται η συνοδεία ενός μόνο ατόμου

  • Ο χώρος αναμονής πρέπει να έχει ιδανικά 1 άτομο γι’αυτό προτείνεται ο ασθενής να προσέρχεται 5 λεπτά νωρίτερα

  • Πραγματοποιείται ο κατάλληλος αερισμός των χώρων μεταξύ των ραντεβού

  • Επί πυρετού/ βήχα / πονόλαιμο παρακαλείστε να ενημερώνετε την ιατρό τηλεφωνικά